Aktualności

2015.05.08 - Zaproszenie na warsztaty: Fotogrametryczne technologie pomiarowe w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kultury, prof. Dorota Zawieska, mgr. inż. Jakub Markiewicz,11.05.2015 Wrocław


Program warsztatów
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza