Aktualności

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2015 r. zmarł wybitny polski archeolog-mediewista Profesor Stanisław Kurnatowski.


Z niedowierzaniem i w poczuciu ogromnej straty 
przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 stycznia 2015 r. 
odszedł od nas Profesor Stanisław Kurnatowski

Najgłębsze wyrazy współczucia składają

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora


Koleżanki i koledzy z Ośrodka Wrocławskiego

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

Pogrzeb Pana Profesora Stanisława Kurnatowskiego odbędzie się w dniu 20 stycznia (wtorek)
o godzinie 13:50, na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. 
Msza święta
rozpocznie się o godzinie 12:00, w Kościele Św. Rodziny, na ulicy
Promienistej w Poznaniu


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza