Aktualności

-W dniu 21 marca 2014 r. we Wrocławiu w Sali konferencyjnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda przy ul. R. Weigla 12 o godzinie 12.30 rozpoczną się uroczyste obchody 80-lecia urodzin Profesora Bogusława Gedigi połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej.Szanownemu Panu Profesorowi, z okazji tak pięknego Jubileuszu, serdeczne życzenia dalszych wielu lat życia, połączonych z kolejnymi sukcesami w życiu zawodowym i osobistym, składają Współpracownicy, Koleżanki i Koledzy z wrocławskiego Ośrodka Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Program uroczystości jubileuszowych 80-lecia urodzin Profesora Bogusława Gedigi

  

12.30

Otwarcie uroczystości, prof. Sławomir Moździoch, prof. Andrzej Buko

 

12.50 – 13.10

Co się stało w epoce brązu?, prof. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie

 

13.10 – 13.30

Badania nad metalowymi formami odlewniczymi z epoki brązu, dr Justyna Baron, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

13.30 – 13.50

Ceramika malowana z halsztackiego cmentarzyska w Domasławie, dr Dagmara Łaciak, mgr Małgorzata Markiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

 

13.50 – 14.10

Profesor Bogusław Gediga – archeolog, uczony, prof. Jan Chochorowski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

14.10 – 14.30

Bogusław Gediga – przyjaciel, kolega, współpracownik, prof. Grzegorz Domański, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

 

14.30

Wręczenie Jubilatowi księgi pamiątkowej oraz laudacje

 

15.15

Spotkanie towarzyskie

Zdjęcia z uroczystości


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza