Aktualności

2014.02.23 - Nowości wydawnicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN


- Wolin wczesnośredniowieczny, część 2 (red. B. Stanisławski, W. Filipowiak), Warszawa 2014ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza