Aktualności

- - Wykład Prof. dr hab. Karola Modzelewskiego "Królewski szczep Piastowy. Książę i jego plemię w zwierciadle mitu dynastycznego" Uwaga!!!! zmiana godziny i miejsca wykładu: dla umożliwienia szerszej publiczności wzięcia udziału w tym wydarzeniu wykład odbędzie się w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49 o godzinie 14.00. Sala nr 108

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza