Aktualności

Nowa seria wydawnicza Interdisciplinary Medieval Studies redagowana wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego - Tom III - The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence (ed. M. Dulinicz, S. Moździoch)ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza