Aktualności

- W cyklu "AETAS MEDIA. W kręgu najnowszych badań mediewistycznych" wykład pt. "Nowe materiały wczesnosłowiańskie z południowo-wschodniej Polski" wygłosi prof. dr hab. Michał Parczewski w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 o godzinie 12.00, dnia 11 kwietnia 2013 r.


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza