Aktualności

- Szersza informacja na tej samej stronie por. http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=studia_podyplomowe
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza