Aktualności

- Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN zapraszają na konferencję: „Civitas" jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obcych” a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII w.)” która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2012 roku we Wrocławiu

Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku      i Wczesnego Średniowiecza

Instytut Archeologii i Enologii

Polskiej Akademii Nauk


 

Program konferencji

 

Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych

i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obcych”

 a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII wiek). Wrocław, 20-21.11.2012

 

 

Wtorek 20.11.2012

 

Godz. 15.45-18.45, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Powitanie uczestników konferencji – Prof. Rościsław Żerelik (Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Prof. Sławomir Moździoch (Kierownik Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Enologii Polskiej Akademii Nauk)

 

Referaty i dyskusja

 

16.00-16.20 Prof. Marie Bláhová (Praha), Proměny termínu civitas mezi antikou                 a středověkem

16.20-16.40 Dr Przemysław Siekierka (Warszawa), Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania civitas w Cesarstwie Rzymskim

16.40-17.00 Dr Václav Drška (Praha), Civitas na počátku středověké státnosti: srovnání užití termínu u Řehoře z Tours a Kosmy

 

Kawa

 

17.15-17.35 Dr Aleksander Paroń (Wrocław), Civitas na stepie. Państwo i miasto                  u koczowników. Wzajemna zależność obu fenomenów

17.35-17.50 Prof. Leszek Słupecki, O trudnościach Snorriego w określeniu statusu Troi

 

Dyskusja

 

18.30-18.45 Przedstawienie Pracowni Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej –   dr hab. Stanisław Rosik (Wrocław)

 

19.00. Uroczysta kolacja


Środa 21.11.2012

 

Godz. 9.30-13.15, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

 

 

Referaty i dyskusja

 

9.35-9.55 Dr Jakub Morawiec (Katowice), Od władzy nad regionem do władzy nad państwem. Pojęcie civitas a proces centralizacji władzy w Skandynawii w X i XI wieku

9.55-10.15 Prof. Władysław Duczko (Pułtusk), Sigtuna – civitas wczesnohistorycznej Szwecji

10.15-10.35 Prof. Andrzej Pleszczyński (Lublin), Chodlik civitas (?) – struktura przestrzenna pewnej słowiańskiej wspólnoty na przykładzie lubelskich grodzisk nadwiślańskich VIII-pocz. IX w.

10.35-10.50 Mgr Tomasz Skonieczny (Wrocław), Poziom „zorganizowania” civitates. W kręgu dyskusji nad lokalizacją civitas Dragoviti

 

            Dyskusja

(z uwzględnieniem nadesłanego referatu: Dr Adrien Quéret-Podesta (Pecs), O znaczeniu terminu civitas na najstarszych monetach środkowoeuropejskich)

  

Kawa

 

11.30-11.50 Prof. Marek Cetwiński (Częstochowa), Zbilut Poloniae civis. O wieloznaczności terminów

11.50-12.05 Mgr Monika Rusakiewicz (Wrocław), O „gościnności” mieszkańców miasta Wolin (civitas Iulin)

12.05-12.25 Dr Martin Nodl (Praha), Spolecenstvi prazskych Nemcu druhe poloviny 12.  az pocatku 14. stoleti: mezi pameti a vylucnosti

12.25-12.45 Dr hab. Stanisław Rosik (Wrocław), Rzym jako wzorzec stołecznego miasta w świecie Ottonów (i Thietmara z Merseburga)

           

Dyskusja i zakończenie obrad

 

13.15. Obiad

 

 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Stanisław Rosik

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław

e-mail: staszek_rosik@yahoo.com; tel. 0048 603-751-743 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza