Aktualności

- Obrady odbędą się w Instytucie Historycznym (20 kwietnia) oraz Instytucie Archeologii (21 kwietnia)

- Rada Kół Naukowych UWr., Instytut Archeologii oraz Instytut Historyczny UWr. zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spotkaniach MediewistycznychProgram konferencji do pobrania:

http://www.arch.pan.wroc.pl/download/do_pobrania/program_po_polsku.pdf

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza