Aktualności

-Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykłady z cyklu „Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej". Wykłady odbędą się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49 w dniu 20 lutego 2012 roku od godziny 12.15

Wykłady wygłoszą:

Prof. Władysław Duczko (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Wikingowie, Rusowie, Waregowie i Normandowie w Bizancjum

Dr Tadeusz Baranowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Warszawa), Polskie badania średniowiecznej Wenecjied

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza