Aktualności

- OŚRODEK BADAŃ NAD KULTURĄ PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SERII WYKŁADÓW DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI BIZANTYJSKIEJ Z CYKLU „NARODZINY ŚREDNIOWIECZNEJ CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ”. Wykłady rozpoczną się 7 grudnia o godzinie 12.30 oraz 8 grudnia o godzinie 11.30 w budynku Instytutu przy ulicy Więziennej 6

Wykłady wygłoszą pracownicy naukowi Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego: 

7 GRUDNIA, OD 12.30

PROF. TERESA WOLIŃSKA, 
Starożytności Konstantynopola w świetle relacji Piotra Gillesa

PROF. MIROSŁAW LESZKA, 
Postawy mieszkańców Konstantynopola wobec klęsk elementarnych (IV-VI w.)

8 GRUDNIA, OD 11.30

DR KIRIŁ MARINOW, 
Statki towary i ludzie. Nowe odkrycia w konstantynopolitańskim porcie Teodozjusza

MGR ANDRZEJ KOMPA, 
Miejsce Konstantynopola w dziejach edukacji

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza