Aktualności

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 24 października 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, ul. Podwale 75 – sala konferencyjna (parter)

- KOMISJA ARCHEOLOGICZNA 
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

 

 

uprzejmie zaprasza na uroczyste posiedzenie,

poświęcone uczczeniu pamięci

 

Prof. dr hab. Anny Teresy Leciejewiczowej

 

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 24 października 2011 r. o godz. 11.00     w siedzibie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk,

ul. Podwale 75 – sala konferencyjna (parter)

 

TEMAT POSIEDZENIA

 

Problemy badań nad neolitem

W programie:

 

Prof. Dr. Vratislav Janák  (Uniwersytet Śląski w Opawie)

Aktivity lidu kultury s lineární keramikou v Oderské bráně (Aktywność ludności kultury ceramiki wstęgowej na terenie odrzańskiej bramy).

 

Dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Rozwój badań nad kulturami społeczeństw wczesnorolniczych na Śląsku w ostatnich dziesięcioleciach XX w. i początkach XXI w.

 

Przerwa na kawę.

 

Prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie)

Rozwój badań krzemieniarstwa pierwszych społeczności rolniczych na ziemiach polskich: kultury kręgu naddunajskiego.

 

Dr Agnieszka Czekaj-Zastawny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie)

Pochówki kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski południowo-wschodniej.

 

Mgr Barbara Burchard, Dr Piotr Włodarczak

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie)

Sekwencja przemian kulturowych w schyłkowym neolicie Małopolski w świetle materiałów ze stanowiska 1 w Samborcu.

 

                                                                               Przewodniczący

Komisji Archeologicznej


  Prof. dr hab. Bogusław Gediga

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza