Aktualności

2009.10.13 Wykład z cyklu: „AETAS MEDIA. W kręgu najnowszych badań mediewistycznych”


Na wykład zapraszają: Oddział wrocławski Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykład pt. "Wokół przestrzennej konstrukcji władzy w kronikach Anonima i Wincentego Kadłubka" wygłosi prof. Eduard Muehle (Deutsches Historisches Institut - Warszawa). Wykład odbędzie się w audytorium Instytutu Historycznego UWr.


-
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza