Aktualności

2009.06.09 Wykład z cyklu: „AETAS MEDIA. W kręgu najnowszych badań mediewistycznych”


Na wykład zapraszają: Oddział wrocławski Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykład pt. "Na granicy kultur i ideologii. Zespół wieżowy w Stołpiu" wygłosi prof. dr hab. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa). Wykład odbędzie się w sali górnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy ulicy Więziennej 6 dnia 9 czerwca 2009 roku o godzinie 11.30

-
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza