Aktualności

2009.05.25 - Aetas media. W kręgu najnowszych badań mediewistycznych.


Na wykład zapraszają: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział wrocławski Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Naukpobierz
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza