Aktualności


Oddział wrocławski Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwo Miłośników Starożytności zapraszają na wykład:  Vivere in villa in Toscana tra III e VII sec. d.C. Lo scavo archeologico della villa romana di Aiano a Torraccia di Chiusi (Siena)
Wykład wygłosi Prof. Marco Cavalieri 
(Département d'archéologie et d'histoire de L'art Université catholique de Louvain)
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza