Aktualności

- W roku 2009 mija 55 lat od momentu rozpoczęcia pracy naukowej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dawniej Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN) przez Profesora Lecha Leciejewicza. Kariera naukowa Profesora wiąże się ściśle z badaniami nad starożytną i średniowieczną kulturą Polski, Słowiańszczyzny i Europy. Bardzo ważne miejsce w tym spektrum zainteresowań odgrywały prace wykopaliskowe związane tematycznie z procesem kształtowania się Europy średniowiecznej oraz rolą, jaką odegrały w tym procesie społeczeństwa strefy śródziemnomorskiej. Profesor Lech Leciejewicz brał udział m.in w badaniach we Włoszech (Torcello, Castelseprio 1961-1962, 1981, 1983), Francji (Saint-Jean-le-Froid 1964, 1967), Hiszpanii (Marmuyas 1978-1979, 1981-1982). Efektem tych działań była, między innymi, publikacja "Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej” wydana w 2000 roku, nagrodzona przez Fundację Nauki Polskiej. Nawiązując do tych tradycji badawczych dla uczczenia pracy naukowej Profesora Lecha Leciejewicza Oddział wrocławski organizuje w nawiązaniu do tytułu Jego dzieła cykl wykładów pt. „Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”. Wykłady, prezentowane przez archeologów i historyków z całej Europy, będą się odbywały w cyklu dwumiesięcznym w siedzibie Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy ulicy Więziennej 6 pod przewodnictwem Szacownego Jubilata. Cykl rozpocznie wykład prof. Marco Valentiego z Uniwersytetu w Sienie nt. Italia tra IV e VII secolo alla luce della ricerca archeologica, który odbędzie się 2 kwietnia o godz. 17.30
doc. dr hab. Sławomir Moździoch                                                                                             dr Dominika Długosz

kierownik Oddziału wrocławskiego IAIE PAN                                             koordynator wykładów „Narodziny średniowiecznej          cywilizacji europejskiej”                         
Wrocław, 20.03.2009 r
.
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza