Conferences


The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017

The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Ceramics and glass in interdisciplinary research'', Wrocław, 27-29 September 2017
Programme/Program
read >>

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.
-
read >>

2016.02.19 - Symposium of Mediterranean Medieval Studies, 17.-18.03.2016

2016.02.19 - Symposium of Mediterranean Medieval Studies, 17.-18.03.2016
-
read >>

2013.11.15-16. Radices Silesiae – Silesiacae Radices 3

2013.11.15-16.   Radices Silesiae – Silesiacae Radices 3
--Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Pracownia Badań nad Najdawniejszymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji
read >>

- 2013.10.15 - 18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014 Wrocław – POLAND / 24-26 April, 2014

- 2013.10.15 -  18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014 Wrocław – POLAND / 24-26 April, 2014
-
read >>

- 2012.11.07 - 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH (20-22 MARCH 2013) WROCŁAW – POLAND

- 2012.11.07 - 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UNDERWATER RESEARCH (20-22 MARCH 2013) WROCŁAW – POLAND
- The Symposium is scheduled to be held on March 20-22, 2013 in Wrocław (South-West Poland). It aims to foster interaction among all concerned academicians, practitioners and researchers from different disciplines working on underwater sciences and research.
read >>

- 2012.11.20-21 - KONFERENCJA: „Civitas'' jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej.

- 2012.11.20-21 - KONFERENCJA:  „Civitas'' jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej.
- Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN zapraszają na konferencję: „Civitas" jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obcych” a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI–XII w.)” która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2012 roku we Wrocławiu
read >>

- 2010.09.17-15. Konferencja ''Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe''

- 2010.09.17-15. Konferencja ''Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe''
-Konferencja "Violence or consensus? Forms of national bonds in medieval Europe"(15-17.09.2010 r.)
read >>

- 2011.10.20-21 Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu''

- 2011.10.20-21    Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich  we wczesnym średniowieczu''
-Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji... Uwaga: w przypadku dużej frekwencji obrady odbędą się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49.
read >>

2011.09.28-29. Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku.

2011.09.28-29.   Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Nowe badania nad historią regionalną Śląska od średniowiecza do końca XVIII wieku.
--Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji
read >>

2011.04.30-28. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia

2011.04.30-28. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia
-
read >>

- 2009.08.29-27. Matka Rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza.

- 2009.08.29-27. Matka Rzeka. Rola rzeki w życiu codziennym człowieka średniowiecza.
-Konferencja z cyklu "Spotkania Bytomskie" (27-29.08.2009 r.)
read >>

-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations

-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations
-2009.10.21-23 Serica - Da Qin: Over 2000 years of Sino-Western relations
read >>

menu

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences
index of texts
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies